რკინის მცირე ნაწარმი

Picture18

არმატურა წარმატებით გამოიყენება განსხვავებული მიზნებისთვის: მშენებლობაში და საგზაო სამუშაოებში, მათ შორის სარემონტო სარეკონსტრუკციო ღონისძიებებში, ასევე ნაპირსამაგრ სამუშაოებში, ხიდებში, დამბებში და ა.შ.

Picture18

 
ჩვენს მიერ მოწოდებული არმატურას გააჩნია მძლავრი ორმაგი პერიოდული პროფილი (рифление) რაც უზრუნველჰყოფს მის საუკეთესო შეჭიდებას ბეტონთან. უნდა აღინიშნოს რომ სხვებისგანგანსხვავებით, ჩვენს მიერ წარმოებულ არმატურის პროფილირებისთვის გამოიყენება ბაზალტის ბოჭკო, რაც მინაბოჭკოზე მნიშვნელოვნად ძლიერია.

China_rectangular_steel_pipe20103181409593

 
Print Friendly

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>